Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Drumsolutions.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.

Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Drumsolutions is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of andere aan deze website gekoppelde websites, dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade.

Alle composities, zowel geluidsfragmenten in mp4-vorm als bladmuziek in PDF-vorm, zijn copyrighted en mogen niet zonder toestemming van Drumsolutions gebruikt of vermenigvuldigd worden in welke vorm dan ook.